Activiteiten

Diagnose

Het stellen van een diagnose is het uitgangspunt om uw organisatie te optimaliseren !

Door een diagnose is het mogelijk afstand te nemen van de dagelijkse activiteiten van uw bedrijf. Dit om de sterke en zwakke punten van uw kwaliteitsbeheersysteem en/of uw systeem voor het beheer van de voedselveiligheid te tonen.
Dit is het beginpunt van elke mogelijke verbetering.

Onze diensten

 • Diagnose

  op basis van het door uw bedrijf gevolgde of beoogde referentiesysteem: de normen ISO 9001 en ISO22000, de technische referentiesystemen zoals IFS en nog de hulpmiddelen voor autocontrole voor de diverse activiteitensectoren.

 • Interne audits

  om zich te vergewissen van de pertinentie en de goede werking van uw kwaliteitsbeheer- en/of voedselveiligheids­systeem moeten deze elk jaar geëvalueerd worden via interne audits. Afhankelijk van uw noden, kan FoodChain ID Technical Services u helpen bij de een of andere fase van uw audits: het opstellen van de planning van uw audit, het begeleiden van een intern auditteam, het instaan voor de verwezenlijking van uw audits door onze gekwalificeerde revisoren, of nog het uitwerken van een plan met correctieve acties.

 • Leveranciersaudits

  wij kunnen u helpen bij de selectie of de evaluatie van uw leveranciers, via het uitvoeren van een “leveranciersaudit”.
  Daartoe en op uw vraag, gaat FoodChain ID Technical Services op bezoek bij uw leveranciers om hun conformiteitsniveau op gebied van kwaliteits- en voedselveiligheidsbeheer te evalueren. Dit bezoek kan gebeuren in uw aanwezigheid en gebeurt in voorafgaand overleg met de betrokken leverancier. De te evalueren criteria worden bepaald volgens uw specifieke verwachtingen: evaluatie van de conformiteit van de installaties, het naleven van de goede praktijken op gebied van hygiëne en fabricage, de evaluatie van het beheersen van de processen, het beheer van de klachten van klanten, het beheersen van de naspeurbaarheid…