Activiteiten

Opleidingen

De opleiding : een dynamische en praktische benadering !

FoodChain ID Technical Services kan optreden als “instructeur” om u de praktijken inzake voedselveiligheid bij te brengen.

Tal van technische opleidingen met betrekking tot het beheer van kwaliteit, milieu en voedselveiligheid worden aangeboden.

Voor wie zijn de voorgestelde opleidingen bestemd ?

In functie van de behandelde onderwerpen zijn onze opleidingen steeds gericht op een specifiek doelpubliek: arbeiders, bedienden, kadermedewerkers of bedrijfsleiders.
Wij beschikken eveneens over uitgewerkte opleidingen voor sommige afdelingen van werkzoekenden.

Wij bieden u een specifieke opleidingscatalogus per activiteiten sector aan.

Loader image

(BRC - IFS Global Markets Food and Logistics - IFS Food - ISO 22000 - Autocontrole))

Bescrijving

Upgraden van de verschillende autocontrolesystemen (doel = de deelnemers op hetzelfde ontwerpniveau brengen van de verschillende autocontrolesystemen):

 • Redenen voor het opzetten van een autocontrolesysteem
 • De succesfactoren van een aanpak gebaseerd op autocontrole (incentive, motivatie, engagement)
 • Principes voor het organiseren van de systeemdocumentatie
 • De pijlers van een succesvolle autocontroleaanpak: goede hygiënepraktijken

Interne audit

 • Inleiding tot het concept van de interne audit; auditprocessen, verschillende soorten audits, auditmethodes en -technieken, doeltreffendheidsprincipes, ...
 • Een audit voorbereiden: definiëren van de opzet, doelstellingen en reikwijdte, het pre-auditdocument, het auditplan
 • Een audit uitvoeren: algemene regels, communicatieregels, regels met betrekking tot aan te nemen attitudes tijdens een audit, het formuleren van vragen, …
 • Een auditrapport schrijven en indienen
 • Conclusies trekken uit een auditrapport, evaluaties maken en opvolgacties invoeren om het aan een audit onderworpen systeem te verbeteren
 • De kwaliteiten van een goede auditor
 • Het belang van communicatie
 • Professionele en deontologische regels voor de auditor

Praktische oefeningen (rollenspel)

 • Op basis van verschillende rollenspellen gebaseerd op de managementsystemen van de deelnemers of gebaseerd op een voorbeeld brengen de deelnemers de zopas aangeleerde begrippen in de praktijk

Doel

 • Na afloop van de opleiding kan de deelnemer een audit van een autocontrolesysteem organiseren en uitvoeren (van de voorbereiding tot de opvolging van de verbeteringsacties).
 • Naast audittechnieken, richt de opleiding zich op de "communicatie"-aspecten van de audit.
 • Kennis van de basisprincipes van de HACCP-methode (inhoud van de module "Basisprincipes van de HACCP-methode").

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

2 x 7 uur

Description

Theoretisch gedeelte

 • Wettelijke bepalingen inzake etikettering
 • Etikettering van voorverpakte levensmiddelen
 • Voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen
 • GGO-etikettering
 • Ionisatie
 • Etikettering van producten die kinine, cafeïne bevatten
 • Etikettering van producten die zoethout bevatten
 • Allergenenetikettering (+ definitie van voedselallergieën en -intoleranties/belangrijkste allergenen/incidentie & prevalentie van allergieën/intoleranties).

Praktische oefeningen

 • Weten hoe je een etiket moet ontcijferen
 • Alle verworven informatie toepassen op een casestudy, inclusief een lijst van ingrediënten opstellen op basis van een recept

Doel

Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer:

 • een totaalbeeld van de zogenaamde "horizontale" wettelijke voorschriften voor de etikettering van voorverpakte levensmiddelen
 • de nodige informatie om voorverpakte producten goed te etiketteren
 • kennis van de belangrijkste allergenen, en hij beschikt over de nodige informatie om ze te etiketteren

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 4 uur

Beschrijving

 • Inleiding tot het BRC-referentiesysteem: definitie, vereisten, gebruik van de BRC-checklist als instrument voor de evaluatie van het HACCP-systeem
 • De vereisten van het BRC-referentiesysteem in detail
 • Specifieke vereisten voor de HACCP-methode
 • Specifieke vereisten voor het kwaliteitsmanagementsysteem: kwaliteitsbeleid, kwaliteitshandboek, organisatiestructuur, documentbeheer, procedures, datamanagement, specificaties, interne audits, ...
 • Specifieke vereisten met betrekking tot milieunormen: locatie, industrieterreinen, lay-out en flow van de producten, inrichting en productieruimte
 • Productcontrolevereisten: productontwerp en -ontwikkeling, verpakking, analyse, scheiding, voorraadbeheer, detectie van metalen en vreemde voorwerpen.
 • Specifieke vereisten voor de procesregeling: temperatuur- en tijdregeling, kwantitatieve controle, apparatuur- en procesvalidatie, ijking
 • Specifieke vereisten voor het personeel: hygiëne, medisch onderzoek, beschermende kleding, opleiding
 • De te volgen procedure om het HACCP-systeem uit te breiden tot de vereisten van het BRC (samenstellen van een werkteam, doelen, een actieplan, …)
 • BRC-certificering - de certificerende instanties
 • Hoe reageer je op een BRC-certificeringsaanvraag?

Doel

Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer:

 • a) een vrij gedetailleerd beeld van de vereisten van het BRC-referentiesysteem
 • b) beschikt hij over instrumenten om zijn HACCP-systeem te beoordelen in het licht van de vereisten van het BRC
 • c) kennis van de procedure om zijn HACCP-systeem uit te breiden tot de BRC-vereisten
 • d) een duidelijk beeld van de verwachtingen van de distributeurs en hun potentiële evolutie op Belgisch en Europees niveau

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 4 uur

Bescrijving

 • Inleiding tot het IFS-referentiesysteem: definitie, vereisten, gebruik van de IFS-checklist als een evaluatie-instrument voor het HACCP-systeem
 • De vereisten van het IFS-referentiesysteem in detail:
  • a) Specifieke vereisten voor de HACCP-methode
  • b) Specifieke vereisten voor het kwaliteitsmanagementsysteem: kwaliteitsbeleid, kwaliteitshandboek,
 • Organisatiestructuur, documentbeheer, procedures, databeheer, specificaties,
 • Interne audits, ...
 • Specifieke vereisten met betrekking tot milieunormen: locatie, industrieterreinen, lay-out en flow van de producten, inrichting en productieruimte
 • Productcontrolevereisten: productontwerp en -ontwikkeling, verpakking, analyse, scheiding, voorraadbeheer, detectie van metalen en vreemde voorwerpen
 • Specifieke vereisten voor de procesregeling: temperatuur- en tijdregeling, kwantitatieve controle, apparatuur- en procesvalidatie, ijking
 • Specifieke vereisten voor het personeel: hygiëne, medisch onderzoek, beschermende kleding, opleiding
 • De HACCP-methode: principes en implementatie van de methode (14 stappen)
 • De 7 principes van de HACCP-methode
 • Vergelijking van de wettelijke vereisten / HACCP
 • Voor- en nadelen
 • Erkenning en certificering
 • De valkuilen van certificering (KO-vereisten)
 • Oefening: praktische toepassing van de methodiek op het voorbeeldgeval

Doel

Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer:

 • een vrij gedetailleerd beeld van de vereisten van het IFS-referentiesysteem
 • beschikt hij over instrumenten om zijn kwaliteitssysteem te beoordelen in het licht van de vereisten
 • kennis van de procedure om zijn HACCP-systeem uit te breiden tot de IFS-vereisten
 • een duidelijk beeld van de verwachtingen van de distributeurs en hun potentiële evolutie op Belgisch en Europees niveau

Doelgroep

Deze opleiding is gericht tot alle kwaliteitscoördinatoren van levensmiddelenbedrijven en managers van levensmiddelenbedrijven, alle leeftijden, alle publieksgroepen; kwalificatieniveau.

Duur

2 x 8 uur

Beschrijving

 • Inleiding tot het IFS-referentiesysteem: definitie, vereisten, gebruik van de IFS Food-checklist als evaluatie-instrument voor het HACCP-systeem
 • De vereisten van het IFS Food-referentiesysteem in detail:
  • a) Specifieke vereisten voor de HACCP-methode
  • b) Specifieke vereisten voor het kwaliteitsmanagementsysteem: kwaliteitsbeleid, kwaliteitshandboek,
 • Organisatiestructuur, documentbeheer, procedures, databeheer, specificaties,
 • Interne audits, ...
 • Specifieke vereisten met betrekking tot milieunormen: locatie, industrieterreinen, lay-out en flow van de producten, inrichting en productieruimte
 • Productcontrolevereisten: productontwerp en -ontwikkeling, verpakking, analyse, scheiding, voorraadbeheer, detectie van metalen en vreemde voorwerpen
 • Specifieke vereisten voor de procesregeling: temperatuur- en tijdregeling, kwantitatieve controle, apparatuur- en procesvalidatie, ijking
 • Specifieke vereisten voor het personeel: hygiëne, medisch onderzoek, beschermende kleding, opleiding
 • De HACCP-methode: principes en implementatie van de methode (14 stappen)
 • De 7 principes van de HACCP-methode
 • Vergelijking van de wettelijke vereisten / HACCP
 • Voor- en nadelen
 • Erkenning en certificering
 • De valkuilen van certificering (KO-vereisten)
 • Oefening: praktische toepassing van de methodiek op het voorbeeldgeval

Doel

Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer:

 • een vrij gedetailleerd beeld van de vereisten van het IFS Food-referentiesysteem
 • beschikt hij over instrumenten om zijn kwaliteitssysteem te beoordelen in het licht van de vereisten van IFS Food
 • kennis van de procedure om zijn HACCP-systeem uit te breiden tot de IFS Food-vereisten
 • een duidelijk beeld van de verwachtingen van de distributeurs en hun potentiële evolutie op Belgisch en Europees niveau

Doelgroep

Deze opleiding is gericht tot alle kwaliteitscoördinatoren van levensmiddelenbedrijven en managers van levensmiddelenbedrijven, alle leeftijden, alle publieksgroepen; kwalificatieniveau.

Duur

2 x 8 uur

Beschrijving

 • Inleiding tot de ISO 22000-norm: definitie, vereisten
 • Beheer van het ISO 22000-systeem: documentbeheer, opstellen van een kwaliteitsbeleid, de matrix van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de procedure voor corrigerende maatregelen enz.
 • De procedure om het HACCP-systeem uit te breiden tot de vereisten van ISO 22000.
 • Certificering, certificeringsinstanties
 • Hoe reageer je op een certificeringsaanvraag?
 • Praktische oefeningen: simulaties

Doel

Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer:

 • een gedetailleerd beeld van de vereisten van het ISO 22000-referentiesysteem
 • beschikt hij over instrumenten om zijn HACCP-systeem te beoordelen in het licht van de vereisten van ISO 22000
 • kennis van de procedure om zijn HACCP-systeem uit te breiden tot de ISO 22000 -vereisten
 • een duidelijk beeld van de verwachtingen van de distributeurs en hun potentiële evolutie op Belgisch en Europees niveau

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

2 x 7 uur

Beschrijving

 • Definitie
 • Geschiedenis
 • Wetgeving
 • Voorbereiding: invoeren van goede hygiënepraktijken
 • De HACCP-methode: principes en implementatie van de methode (14 stappen)
 • De 7 principes van de HACCP-methode
 • Vergelijking van de wettelijke HACCP-voorschriften
 • Voor- en nadelen
 • Erkenning en certificering
 • De valkuilen van een HACCP-aanpak

Doel

Aan het einde van de opleiding beschikken de deelnemers over de minimale kennis die vereist is om te begrijpen wat het HACCP-systeem betekent in een levensmiddelenbedrijf (voordelen, nadelen, middelen die nodig zijn voor de implementatie en continuïteit van het systeem, erkenning enz.)

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 4 uur + 1 x 3 uur

Beschrijving

 • Door voedsel overgedragen ziekten
  • a) Overlopen van enkele gevallen
  • b) Epidemiologische gegevens
  • c) Voedseltoxi-infectie (VTI) afhankelijk van het agens
  • d) Levensmiddelen die ervan verdacht worden toxigene infecties te veroorzaken
  • e) Oorzaken van voedseltoxi-infecties
  • f) Plaatsen waar VTI's voorkomen
 • Micro-organismen
  • a) Beschrijving
  • b) Het leven van de micro-organismen
  • c) Indeling van de micro-organismen
 • Factoren die micro-organismen in voedsel beheersen
  • a) Temperatuur, pasteurisatie, sterilisatie, koelen, invriezen, snelvriezen
  • b) De pH
  • c) De wateractiviteit (Aw)
  • d) Zuurstof
  • e) Chemische conserveringsmiddelen
  • f) Doorstraling
 • Veiligheidsfiches voor de belangrijkste ziekteverwekkers
  • a) Salmonella spp, staphylococcus aureus, clostridium perfringens, escherichia coli, listeria monocytogenes, ...
  • b) Interpretatie van een analyseverslag

Doel

 • Aan het einde van de opleiding beschikken de deelnemers over een goede theoretische kennis van de micro-organismen die een kwaliteitsverlies of zelfs verontreiniging van de productie kunnen veroorzaken, waardoor zij de ontwikkeling van deze micro-organismen onder controle kunnen houden.
 • Binnen het bedrijf is de opleiding meer specifiek gericht op micro-organismen die eigen zijn aan de sector.

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 4 uur

Beschrijving

 • Opzet van reinigen en ontsmetten
 • Verband tussen reinigings- en ontsmettingplan en HACCP-methode
 • Vlekken
 • Grondbeginselen van reinigingstechnieken
  • a) De chemische component
  • b) De fysische component
  • c) De mechanische component: verschillende soorten reiniging (handmatig, met druk, schuim of gel, onderdompeling, CIP)
  • d) De tijdscomponent
  • e) De menselijke component
 • Ontsmettingstechnieken
  • a) Fysische ontsmetting: warmte
  • b) Chemische ontsmetting: eigenschappen van ontsmettingsmiddelen, kwaliteiten van een goed ontsmettingsmiddel
  • c) Toepassingswijzen van ontsmettingsmiddelen
 • Overzicht van r&o-middelen
  • a) Detergenten
  • b) Ontsmettingsmiddelen
 • Technische en veiligheidsfiches van r&o-producten
 • Opslag en gebruik van de producten
 • Veiligheid voor de werknemer in verband met het gebruik van r&o-producten
 • R&o-materieel
  • a) Verschillende soorten materieel, onderhoud, opslag, identificatie en functie van de te reinigen zones
 • Registratie van de r&o-operaties
  • a) Registratie van de operaties
  • b) Controle van de operaties: visueel, microbiologisch, chemisch
  • c) Registratie en gebruik van de controleresultaten

Doel

 • Aan het einde van de opleiding kennen de deelnemers:
  • a) de verschillende soorten verontreiniging
  • b) de verschillende stappen van het reinigen en ontsmetten
  • c) kunnen ze de verschillende technieken, materialen en producten voor reiniging en ontsmetting toepassen

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 4 uur

Beschrijving

 • Deze module begint met een uitleg over autocontrole aan de hand van de verschillende rechtsgrondslagen, zoals koninklijke besluiten en Europese regelgeving.
 • De verbanden met de verschillende referentiesystemen worden besproken
 • De opleiding snijdt ook de flexibiliteit aan waarvan zeer kleine ondernemingen kunnen genieten.
 • Er wordt afgerond met een praktische samenvatting, handig voor de werknemer.

Doel

Werknemers uit de voedingsindustrie inzicht bieden in wat autocontrole inhoudt, hoe belangrijk het is voor de kwaliteit en de veiligheid van de producten die zij maken en op de markt brengen en wat de normen in de voedingssector zijn.

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 4 uur

Beschrijving

 • De module begint met de definitie van kwaliteit en de impact ervan op de producten.
 • Voorbeelden van gebrek aan kwaliteit en de redenen daarvoor.
 • Vervolgens wordt in de opleiding gedetailleerd ingegaan op de verschillende soorten gevaren: chemische, fysische en microbiologische.

Doel

Werknemers uit de voedingsindustrie helpen om de hygiënevoorschriften en het belang ervan voor de kwaliteit en de veiligheid van hun productie en afzet te begrijpen.

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 4 uur

Beschrijving

 • De module begint met een overzicht van de geldende wetgeving
 • Vervolgens worden de 5 belangrijkste bronnen van besmetting uitgelegd met voorbeelden ter ondersteuning:
  • a) Materieel
  • b) Methode
  • c) Milieu
  • d) Mankracht
  • e) Grondstoffen

Doel

 • Werknemers uit de voedingsindustrie helpen om inzicht te krijgen in de oorzaken van productbesmetting in hun werk.
 • Meer inzicht in de oorzaken helpt om ze te vermijden.

Doelgroep

alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 4 uur

Beschrijving en doel

 • De inhoud van verschillende richtsnoeren uitleggen en de deelnemers vertrouwd maken met de doelen en procedures

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 2 uur + 1 x 2 uur + 1 x 3 uur

Beschrijving

 • Uitleg van de 5S-methode (Japanse managementtechniek gebaseerd op 5 handelingen)

Doel

 • Aanzienlijke verbetering van de orde en netheid in bedrijven.
 • Verbetering van de veiligheid.
 • Efficiënt en duurzaam onderhoud.
 • Verbetering van de kwaliteit van het werk en de producten.

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 4 uur

Beschrijving

 • BIO-regelgeving
 • Hoe schakel je om naar BIO?
 • Audits
 • Documentatie
 • Praktische module

Doel

Aan het einde van de opleiding begrijpt de cursist de vereisten van de biologische wetgeving en is hij in staat om zich voor te bereiden op een certificatieaudit.

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 8 uur

Beschrijving

 • Regelgeving
 • Autocontrole, meldingsplicht
 • Etikettering
 • Houdbaarheid
 • Traceerbaarheid
 • Analyses

Doel

Aan het einde van de opleiding begrijpt de cursist de vereisten van het autocontrolesysteem voor zijn sector en kan hij ze ook toepassen.

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 8 uur

Beschrijving

 • De voedselpiramide in de praktijk
  • Smaakplezier en gezond eten combineren
  • Hoogwaardige ingrediënten kiezen
  • Koken met optimaal behoud van de voedingswaarde van de ingrediënten
  • Beheersing van de basisvoorwaarden voor de hygiëne

Doel

 • In het licht van de grote gezondheidsproblemen waarmee onze samenleving te kampen heeft (kanker, diabetes, hart- en vaatziekten enz.) worden slechte eetgewoonten met de vinger gewezen.
 • Hoe combineer je een kwaliteitsvolle keuken met de beperkingen van gaarkeukens?
 • Welke voedingsmiddelen kies je, hoe zorg je voor evenwichtige maaltijden, welke bewaar- of bereidingsmethoden kies je?
 • Het doel van deze opleiding is informatie verstrekken en praktische oplossingen aanreiken die dagelijks kunnen worden toegepast.

Doelgroep

Alle werknemers uit de voedingsindustrie, alle leeftijden, alle publieksgroepen; initiatieniveau

Duur

1 x 7 uur