Activiteiten

Opstellen van leidraad voor autocontrole

FoodChain ID Technical Services helpt u bij het opstellen van een relevant, praktisch en efficiënt lastenboek.

  • Opstellen van het referentiedocument zodat een bedrijf de voorwaarden, de eisen van een interventie, van een opdracht van een onderaannemer of de uit te voeren taken om een specifiek probleem op te lossen of een situatie te verbeteren kan verduidelijken.
  • Detail van de gevraagde service om de belangen van de onderneming te beschermen.
  • Definitie van de behoeften van de onderneming en van de te bereiken doelstellingen, vastleggen van de eisen en verplichtingen van de dienstverlener, vastleggen van de respectieve rollen van de betrokken partijen, van de modaliteiten in geval van geschillen.

FoodChain ID Technical Services helpt u ook bij het opstellen van leidraad voor autocontrole.