Onze onderneming

Onze aanpak

Food Safety Consult is een spin-off van de universiteit van Luik, opgericht in juli 2003 op initiatief van Quality Partner om te voldoen aan de behoefte aan onafhankelijke begeleiding die ze bij haar klanten had opgemerkt.

Ons team is soepel en polyvalent, met een luisterend oor om u een service helemaal op maat te bieden, die beantwoordt aan uw zeer specifieke noden.

Onze certificeringen

 • Qfor is een systeem voor het certificeren van de kwaliteit voor opleidings- en raadgevende instellingen. Het Qfor-kwaliteitscertificaat wordt toegekend aan instellingen die aan strikte kwaliteitsnormen voldoen. Dit certificaat is gebaseerd op een tevredenheidsstudie bij onze klanten, volledig onafhankelijk uitgevoerd door derden. Een Qfor-certificaat is dus voor ons de garantie dat onze klanten tevreden waren met onze diensten.

 • Food Safety Consult bezit ook het ISO 9001-certificaat. Dit certificaat toont de doeltreffendheid aan van onze werking en de beheersing van onze activiteiten.

  Het toont ook aan dat we wat we doen constant in vraag stellen, uit bekommernis voor het continu verbeteren van ons kwaliteitsbeheer.

Globale aanpak van voedselveiligheid en kwaliteit

VISIE

U eenvoudige oplossingen aanbieden, aangepast aan uw voedselveiligheidsbeheer, dankzij een constructieve, doeltreffende en praktische benadering.
MISSIE

 • Prestatie- en verbeteringsdiagnose
 • Begeleiding in het voedselveiligheidsbeheer
 • Gespecialiseerde opleidingen kwaliteitszorg en voedselveiligheid
 • Invoering van duurzame en gebruiksvriendelijke oplossingen
 • Opstellen van leidraden voor autocontrole

Qui a besoin de FCID Technical Services?

Bedrijven in de verwerkende sector die coaching en/of opleiding kunnen gebruiken voor:

 • Autocontrole
 • Goede hygiënische praktijken
 • Reiniging en ontsmetting
 • Ongediertebestrijding
 • Persoonlijke hygiëne
 • Goede productie praktijken per sector
 • Aankoopbeheer, selectie en evaluatie van de leveranciers
 • Leveranciersaudit
 • HACCP
 • HACCP- studies vereenvoudigen
 • Traceerbaarheid
 • Meldingsplicht
 • Wettelijke verplichtingen inzake levensmiddelenetikettering
 • Microbiologie van voedingsmiddelen
 • Opstellen van een analyseplan
 • Houdbaarheidsdatum van de producten
 • Eisen van de BRC- standaard
 • Eisen van de IFS- standaard
 • Eisen van de ISO 22000-norm
 • Verband tussen de BRC-, IFS- standaarden en de ISO 22000-norm
 • BIO- certificatie
 • Eisen van de ISO9001-norm
 • Process benadering
 • Interne audit
 • Crisisbeheer

Bedrijven uit de Horecasector die coaching en/of opleiding kunnen gebruiken voor:

Autocontrole in de horecasector: Goede hygiënische -en productiepraktijken, HACCP, traceerbaarheid en hulpmiddelen om het systeem te verbeteren

Bedrijven uit de sector van de Grootkeukens (Collectiviteiten) die coaching en/of opleiding kunnen gebruiken voor: Autocontrole in de sector van de grootkeukens : Goede hygiënische –en productiepraktijken, HACCP, traceerbaarheid en hulpmiddelen om het systeem te verbeteren

Bedrijven uit de sector van de Detailhandel in voedingswaren die coaching en/of opleiding kunnen gebruiken voor:

 • Autocontrole in de sector van de detailhandel in voedingswaren
 • Goede hygiënische praktijken in de detailhandel
 • De goede productiepraktijken in de detailhandel (per afdeling)
 • De leveranciersaudit
 • Het beheer van de koudeketen
 • HACCP in de detailhandel
 • Etikettering van voorverpakte producten vervaardigd in de afdeling
 • Traceerbaarheid in de detailhandel
 • De interne audit
 • De meldingsplicht
 • Crisisbeheer
 • INTEGRITEIT

 • PROACTIVITEIT

 • UITMUNTENDHEID

 • INNOVATIE